Bằng Chứng Thép II

Bằng Chứng Thép II

Phim Truyền Hình, Tâm Lý - Lãng Mạn, Hình Sự - Tội Phạm, Phim Hong Kong

  • 1273
  • 9.19/10

Bằng Chứng Thép 2 là bộ phim được tiếp nối với Bằng Chứng Thép 1 xoay quanh những vụ án mà tổ trọng án cùng bác sĩ xét nghiệm cao cấp Cao Nhan Bá phá được. Nhưng phần này còn có sự xuất hiện của chuyên gia tháo mìn Dương Dật Thăng và Mã Quắc Anh phòng điều tra vật phẩm có độc. Họ cùng nhau phá nhiều vụ án nhưng cũng từ đó mà Bằng Chứng Thép 2 cũng xuất hiện thêm những chuyện tình tay ba.

Xem thêm
Quay lại Xóa lịch sử tìm kiếm