Vòng Gala
ZingTV

Tập 8 - Kết Qủa

ZingTV

Tập 8 - Thảo Nguyên

ZingTV

Tập 8 - Thu Uyên

ZingTV

Tập 8 - Thiên Khôi

ZingTV

Tập 8 - Thanh Ngọc

ZingTV

Tập 8 - Quốc Đạt

ZingTV

Tập 8 - Quang Linh

ZingTV

Tập 8 - Minh Hiền

ZingTV

Tập 8 - Gia Bảo

ZingTV

Tập 7 - Kết Quả

ZingTV

Tập 7 - Minh Hiền

ZingTV

Tập 7 - Gia Bảo

ZingTV

Tập 7 - Hạ Chi

ZingTV

Tập 7 - Quang Linh

ZingTV

Tập 7 - Thu Uyên

ZingTV

Tập 7 - Quốc Đạt

ZingTV

Tập 7 - Thiên Khôi

ZingTV

Tập 7 - Thảo Nguyên